Individueel

Maartje van Hooft werkt individueel in de praktijk voor oefentherapie en cranio-sacrale ontspanning.
Maartje is oefentherapeut Cesar, psychosomatisch oefentherapeut, shiatsu-therapeut en geschoold in cranio-sacrale ontspanning.
In de behandelingen wordt een 'werkdiagnose' gemaakt vanuit de spanningsverdeling in bindweefselketens;
waar de kern van de spanning zit, en hoe het lichaam/het systeem reageert op het loslaten van de spanning.
Meestal is het beeld wat naar voor komt in de behandeling herkenbaar en goed te koppelen aan de klachten.
Naast de directe behandeling zelf en de diepe ontspanning die daarin vaak ervaren wordt,
zoeken we naar manieren waarmee u zelf beter bewust kunt worden van spanning-ontspanning,
of soms van de thema's die gekoppeld kunnen zijn aan de klachten. 
Behandelingen duren een half uur, maar ook kunnen dubbele behandelingen van een uur ingepland worden.

De kosten van de behandelingen bedraagt € 30,- per half uur.
Consulten worden contant afgerekend. De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars.
Bij restitutie-polissen en aanvullende verzekering krijgt u de behandeling volledig vergoed. 
Als u een aanvullende natura-verzekering heeft, kunt u de factuur bij uw verzekeraar indienen en wordt een deel vergoed.
Een aantal verzekeraars vergoedt de behandeling helemaal niet. 
Op dit moment kan de praktijk geen nieuwe cliënten aannemen.

De persoonlijke en behandelgegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld, volgens de normen van de AVG.
Informatie over het privacybeleid inzake behandelgegevens wordt in de praktijk verstrekt.
De praktijk is aangesloten bij een erkende klachtinstantie voor paramedici, die voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de WKKGZ.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief, met achtergrondinfo en oefensets.